პროექტ „SUNRISE”-ის შედეგების პრეზენტაცია

16 ნოემბერს,  ქ. ბათუმში („ბათუმის ბიზნეს ცენტრი“ – სულიკო ჟღენტის #1, ე.წ. „კემპინსკის“ შენობა – https://www.facebook.com/BusinessLoftBatumi)  ჩატარდება  პროექტ SUNRISE-ის შედეგების პრეზენტაცია.

პროექტი განხორციელდა  ორგანიზაცია  „საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრი“ (IBDIPC) მიერ,  ევროკავშირის შავი ზღვის აუზის პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით.

SUNRISE წარმოადგენდა,  რეგიონალური პროექტს რომელიც განხორციელდა 2020-2021 წწ.-ში,  ქვეყნის ორგანიზაციების თანამშრომლობით –  საქართველო, რუმინეთი, ბულგარეთი, მოლდოვეთი.  მისი მიზანი იყო ახალი შესაძლებლობების ხელშეწყობა ტურიზმის სფეროში რეგიონალური თანამშრომლობისთვის.

SUNRISE პროექტი მოიცავდა სხვადასხვა აქტივობებს:

  • ახალი ტურისტული პროდუქტების ფორმირება
  • საერთაშორისო ტურისტული ფორუმების ორგანიზება პარტნიორ ქვეყნებში, რომლის მიზანიც იყო ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა, გამოცდილების გაზიარება და ა.შ.  ბათუმში ტურისტული ფორუმი ორგანიზებული იყო 18-19 ინვისს, რომელსაც დაესწრო 40-მდე ტურიზმის სექტორის სხვადასხვა წარმომადგენელი და ასევე პროექტის პარტნიორები (ბულარეთი, რუმინეთი, მოლდოვეთი).
  • ტურისტული ფესტივალების ორგანიზება პარნტიორ ქვეყნებში, რომლის მიზანიც იყო ადგილობრივი პროდუქტების, გასტრონომიის და  ხელნაკეთობების პოპულარიზაცია. ბათუმში  ორგანიზებული იყო ორდღიანი ფესივალი „SUNRISE”, რომელშიც მონაწილეობდა  60 მცირე მეწარმე.
  • მონაწილეთა შორის გამოცდილების  გაცვლა და ა.შ.

შეხვედრაზე წარმოდგენილი იყო ინფორმაცია პროექტის შედეგების შესახებ, შემუშავებული დოკუმენტები (სტრატეგია, ტურსიტული პროდუქტები/მარშრუტები) და ა.შ.).

საკონტაქტო ინფორმაცია – 599-482181,  ელ.ფოსტა – ibdipc@ibdipc.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s