„COVID-19 პანდემიის გავლენა ტურიზმის ინდუსტრიაზე – ტურისტული სექტორის გამოკითხვის შედეგები“

აჭარის ტურიზმის ინდუსტრიის ფედერაციის (TIFA ეგიდით და საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრის“ (IBDIPCჩართულობით ჩატარდა აჭარის რეგიონში ტურისტული სექტორის წარმომადგენლების გამოკითხვა.

აღნიშნული კვლევის მიზანი იყო –  ტურიზმის სექტორში ჩართული ადამიანების გამოკითხვის ჩატარება, რომლის შედეგადაც მიღებული იქნა მნიშნველოვანი და საინტერესო ინფორმაცია, რაც დაგვეხმარება ტურიზმის სექტორში COVID 19 ვირუსის პანდემიასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი პრობლემების და გამოწვევების იდენტიფიცირების  და არსებული რეალობის შეფასების კუთხით.

გამოკითხვის პერიოდი – მაისი, 2020 წ.
რესპოდენტების რაოდენობა – 65 პერსონა, სადანაც 48% იყო ქალი  და 52% – მამაკაცი.

კვლევის  შედეგებს შეიძლება გაეცნოთ  შემდეგ ბმულზე:

https://bit.ly/2XTxWlM

აგროსექტორში  არსებული საგანმანათლებლო პროგრამების კუთხით არსებული სიტუაციის კვლევა

„საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრი“ (IBDIPC) ანხორციელებს რეგიონალურ (უკრაინა/საქართველო/მოლდოვეთი) პროექტს “სოფლის მეურნეობის რეგიონული პროფესიული განათლების ხელშეწყობა და სოფლის განვითარება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში”. პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის მცირე გრანტების (Re-granting) პროგრამის ფარგლებში, ევროკავშირის მხარდაჭერით. პროექტის პარტნიორებია – “საზღვრისპირა თანამშრომლობის ცენტრი“  (უკრაინა – მთავარი პარტნიორი) და „პრო-რეგიონალური თანამშრომლობა“ (მოლდავეთი.

 პროექტის ძირთადი მიზნები და ამოცანები

  • სოფლის მეურნეობისა სფეროში რეგიონალური პროფესიული განათლების კუთხით არსებული მდგომარეობისა და საჭიროებების შესწავლა
  • რეკომენდაციების შემუშავება  რეგიონალურ დონეზე პროფესიული განათლების პროგრამების შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში.
  • მოლდოვას, საქართველოსა და უკრაინის ორგანიზაციებს შორის გამოცდილების გაზიარება და  საერთო მიდგომების შემშავება პარტნიორ ქვეყანებში აგროსექტორში არსებული განათლების პროგრამების გაუმჯობესებისთვის.

Continue reading

Round-table Meeting in Ozurgeti “Regional Professional Education in Agriculture – Existing Situation and Needs”

eastern                                     1

2018 in Ozurgeti (Guria Region), IBDIPC held round-table meetings within the framework of the regional project “Facilitation of Regional Professional Education in Agriculture and Rural development in EaP countries”. Project is implemented under the EaP CSF RE-GRANTING program (financed by EU) and includes partners from three countries – Georgia, Moldova, Ukraine.

At round-table meeting there was presented the project’s major goals and objectives. The proposed project major objectives include:

  • To study the existing situation and needs of regional professional education in Agriculture and Rural sector – identify what skills are needed, which type of professional trainings are necessary for future etc.
  • To prepare the policy brief which will provide recommendation sets for further improvement of professional education programs on regional level in participating EaP countries.

During the round-table it was provided also the detailed information about ongoing situation analyses in the sphere of regional education in agro-sector and survey format. Part of round-table was used for discussion and participants expressed their opinions, assessments about ongoing situation in professional education sphere in agriculture sector in Guria region – existing needs, potential steps for future etc.  During the discussions it was highlighted that there is a demand of qualified workforce in agriculture sector but it’s quite limited and hard to find the professionals. The programs offered by either college or some specialized training are not well suited to market demands; there is lack of qualified trainers and lack of exchange programs for students. The agriculture sector has good potential in Guria region, there are positive tendencies in this field (several small or medium size food processing, wine factories opened) which will continue in future and in order to meet the market demand, it is essential to provide the qualified workforce. The discussion points collected from round table will be in included in survey results and situation analyses.

The attending participants included – Guria Governor office, Municipalities of Guria region (Ozurgeti, Chokhatauri, Lanchkhuti), Education college, private company representatives etc.

 

Contact information – ibdipc@gmail.com

 

კონფერენცია “ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები გურიაში”

 

კონფერენცია  “ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები გურიაში”

 

2016 წლის 5 მაისს, სასტუმრო “ანდამატში” (გრიგოლეთი) ჩატარდა კონფერენცია “ტურიზმის პერსპექტივები გურიაში”. აღნიშნული ღონისძიება გაიმართა “საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრის” (IBDIPC) ორგანიზებით, რომელიც გურიის რეგიონში ანხორციელებს პროექტს “სახელმწიფო და კერძო სექტორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა გურიაში ტურიზმის განვითარებისთვის”.

პროექტი ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მცირე გრანტების პროგრამის “რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში” (RLD) ფარგლებში, სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისისა (SCO) და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADC) დაფინანსებით და მისი ძირითადი მიზანია გურიის რეგიონში ტურიზმის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, სახელმწიფო და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობის გააქტიურების გზით.

 

კონფერენციას ესწრებოდა 45-მდე მონაწილე, როგორც სახელმწიფო ისე კერძო სექტორიდან, მათ შორის – გურიის სამხარეო ადმინისტრაციის, გურიის ოთხივე მუნიციპალიტეტების, საქართველოს ტურიზმის ადგმინისტრაციის, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის, თბილისის და ბათუმის ტურისტული კოპმანიების წარმომადგენლები. ასევე ორი უცხოელი ინვესტორი, დონორი ფონდი ( UNDP) და მუნიციპალური განვითარების ფონდი.

Continue reading

ტრენინგები გურიაში – “კერძო და სახელმწიფო სექტორის თანამშრომლობა ტურიზმის სექტორში”

22-23 ივნისს ორგანიზაცია IBDIPC-ის მიერ, პროექტის “სახელმწიფო და კერძო სექტორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა გურიაში ტურიზმის განვითარებისთვის” ფარგლებში ქ. ოზურგეთში ჩატარდა ტრენინგი – “კერძო და სახელმწიფო სექტორის თანამშრომლობა ტურიზმის სექტორში”.

აღნიშნული პროექტი ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მცირე გრანტების პროგრამის “რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში” (RLD) ფარგლებში, სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისისა (SCO) და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADC) დაფინანსებით.

ტრენინგს ესწრებოდნენ გურიის მუნიციპალიტეტების, გურიის სამხარეო ადმინისტრაციის, გურიის ტურიზმის ასოციაციის და ტურიზმის სფეროსთან დაკავშირებული კერძო სექტორის წარმომადგენლები. ტრენინგი ჩაატარა გერმანელმა ექსპერტმა კნუტ გერბერმა, რომელსაც ტურიზმის სფეროში სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტების განვითარების მრავალწლიანი გამოცდილება გააჩნია, როგორც საქართველოში ისე აღმოსავლეთ ევროპაში.
ტრენინგის/ვორქშოფის ძირითადი მიზანს და თემატიკას წარმოადგენდა მონაწილეებისთვის ტურიზმის სფეროში კერძო და სახელმწიფო სექტორს შორის თანამშრომლობის ძირითადი პრინციპების, მოსაზრებების და ამ კუთხით ევროპული გამოცდილების გაცნობა. ტრენინგი მოიცავდა როგორც თეორიულ ისე პრაქტიკულ ნაწილს და ჯგუფური მუშაობის ელემენტებს.
ვორქშოფის დროს განხილული იქნა ის ძირითადი საკითხებიც,რაც მნიშნველოვანია ამ ეტაპზე გურიაში ტურიზმის განვითარების კუთხით და ამ მხრივ კერძო და სახელმწიფო სექტორის თანამშრომლობის გზები. ტრენინგის მონაწილეებს გადეცათ სერტიფიკატები.
პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ასევე ტრენინგი “ტურიზმის მდგრადი განვითარების და რეგიონალური დაგეგმვის პრინციპები”.
საკონტაქტო ინფორმაცია – ტელ: 599-482181, E-mail: ibdipc@gmail.com
13548954_10154356161938281_1137395695_o13549239_10154356162108281_158792435_o 13549243_10154356161503281_688438194_o 13570346_10154356161748281_933727131_o 13575485_10154356161183281_977659154_o-2 13582430_10154356161338281_1742506925_o

IBDIPC პროექტის პრეზენტაცია “სახელმწიფო და კერძო სექტორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა გურიაში ტურიზმის განვითარებისთვის”

IBDIPC პროექტის პრეზენტაცია “სახელმწიფო და კერძო სექტორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა გურიაში ტურიზმის განვითარებისთვის”

 

24 მაისს, 15.00 სთ.-ზე ქ. ოზურგეთში, სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის სამხარეო ადმინისტრაციაში გაიმართა ორგანიზაცია “საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრის” (IBDIPC) პროექტის “სახელმწიფო და კერძო სექტორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა გურიაში ტურიზმის განვითარებისთვის” პრეზენტაცია. შეხვედრას ესწრებოდნენ სამთავრობო (მუნიციპალიტეტები, გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაცია) და გურიის რეგიონში ტურისტულ საქმიანობასთან დაკავშირებული კერძო სექტორის და მედიის წარმომადგენლები.

აღნიშნული პროექტი ხორციელდება მცირე გრანტების პროგრამის “რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში” (RLD) ფარგლებში, რომელსაც ახორცილებს გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისისა (SCO) და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADC) დაფინანსებით.

Continue reading

Impact of DCFTA Implementation in Georgia 2015

IBDIPC  in 2015 implemented EU financed project «DCFTA’s: Opportunities and challenges for SME in EaP’s EU accession countries», together its Ukrainian and Moldovan partners. Project’s major scope was to identify the existing problems of companies in EaP countries to comply with DCFTA requirements, real needs of action steps to provide necessary changes in regulation to support SME.

During project it was arranged stakeholder survey and prepared  study of DCFTA implementation  and country policy brief.

Both documents are provided as PDF files:

ტრენინგი PR/მედია კომუნიკაციაში აჭარის ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებისთვის

26-28 ნოემბერს, აჭარის ტურისტული სექტორის წარმომადგენლებისთვის, ქ. ბათუმში სასტუმრო “დივან სუიტში” გაიმართა ტრენინგი PR/მედია კომუნიკაციაში. ტრენინგი ჩატარდა „საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციების ხელშეწყობის ცენტრის“ ორგანიზებით, საერთაშორისო პროექტის – „Development of Outdoor Adventure Tourism Network in Black Sea Region (DOOA)“ ფარგლებში. აღნიშნული პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის შავი ზღვის აუზის საზღვრისპირა თანამშრომლობის ფარგლებში და წარმოადგენს რეგიონალურ პროექტი 5 ქვეყნის ორგანიზაციების თანამშრომლობით (რუმინეთი, საქართველო, მოლდოვეთი, ბულგარეთი და თურქეთი).

Continue reading

IBDIPC ახალ პროექტი – “DCFTA – შესაძლებლობები და სირთულეები მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის”

ა(ა)იპ „საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრი“ ევროკავშირის პროგრამის  ფარგლებში ანხორციელებს რეგიონალურ პროექტს  –  «DCFTA – შესაძლებლობები და სირთულეები მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP) ქვეყნებში».

პროექტი ითვალისწინებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამ ქვეყანაში (საქართველო, მოლდოვეთა, უკრაინა) კლვევის ორგანიზებას, რომლის მიზანია DCFTA-თან (ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება) მიმართებაში ბიზნეს სექტორის მოლოდინისა და არსებული სირთულეების შესწავლა და ანალიზი.

პროექტის  პარტნიორებია – “PRO რეგიონალური თანამშრომლობა” (მოლდოვეთი),  „საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრი“ (საქართველო), “ევროპის ბიზნესის ასოციაცია” (უკრაინა)

საკონტაქტი ინფორმაცია: ibdipc@gmail.com, 599482181

პროექტის შედგების პრეზენტაცია – “შავი ზღვის აუზის ტურიზმის მდგრადი განვითარების ქსელი – ტურიზმის განვითარების და მარკეტინგის ერთობლივი სტრატეგიები“

საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციების ხელშეწყობის ცენტრი (IBDIPC), ახორციელებს ევროკავშირის შავი ზღვის აუზის საზღვრისპირა თანამშრომლობის პროექტს „Black Sea Network for Sustainable Tourism-Strategies for joint tourism marketing and development in the Black Sea region (BS NST)”/ “შავი ზღვის აუზის ტურიზმის მდგრადი განვითარების ქსელი რეგიონში ტურიზმის განვითარების და მარკეტინგის ერთობლივი სტრატეგიები“, რომელიც მიზნად ისახავს ეკო და აგრო ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას საქართველოში, უკრაინაში, თურქეთში, მოლდოვასა, და ბულგარეთში. პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის დაფინანსებით. საქართველოს მხრიდან პროექტის პარტნიორია ასევე, აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტი.

25 აგვისტოს, ქ. ბათუმში, სასტუმრო “დივან სუიტის” საკონფერენციო დარბაზში, 11.00 სთ.-ზე, ა ტურიზმის სტეიკჰოლდერებთან შემაჯამებელი შეხვედრაზე, წარმოდგენილი იქნა ინფორმაცია პროექტის შედეგების შესახებ.

IBDIPC - final conference

Continue reading