კითხვარი – ტრენინგი „ადგილწარმოშობის პროდუქტები ( გეოგრაფიული აღნიშვნები), მათი გამოყენება და ციფრული მარკეტინგი“

საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებისა და ინვესტიციების ხელშეწყობის ცენტრი (IBDIPC) ანხორციელებს საერთაშორისო პროექტს „შავი ზღვის გეოგრაფიული აღნიშვნების ქსელი“ (BS GIN)“. პროექტის ერთ-ერთი აქტივობაა – ტრენინგების ორგანიზება „ადგილწარმოშობის პროდუქტების შესახებ ინფორმირების და ინტერნეტ მარკეტინგი/ვაჭრობის სკითხებზე“.


ამ კითხვარის მიზანია, აგროსექტორის სტეიკჰოლდერების საჭიროებების შესახებ ინფორმაციის მიღება და ტრენინგის თემატიკის დაგეგმვა მონაწილეების ინტერესების შესაბამისად.

კითხვარის ბმული – https://tinyurl.com/ax8y442d


პროექტის პარტნიორებია „აღმოსავლეთ შავი ზღვის განვითარების სააგენტოს (DOKA)“ (თურქეთი) და ორგანიზაცია „TERNOPOL ASSOCIATION“ (რუმინეთი). პროექტი ხორციელდება ვროკავშირის ENI შავი ზღვის აუზის თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში.
პროექტის ძირითადი მიმართულებაა ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების ინსტიტუციური შესაძლებლობებისა და ცოდნის დონის ამაღლება, რაც მათ დაეხმარება გეოგრაფიული ადგილწარმოშობის პროდუქტებიდა მეტი სარგებლობის მიღებაში გლობალური ბაზრებზე ინტეგრაციის გზით. პროექტი ითვალისწინებს ცნობიერების ამაღლების კამპანიებს და სარეკლამო აქტივობებს (მიზნობრივი სოციალური მედიის კამპანიების განხორციელება), ადგილობრივი პროდუქტების პოპულარიზაცია და ტრენინგების ორგანიზება.


საკონტაქტო ინფორმაცია: ibdipc@gmail.com, 599-482181

IBDIPC პროექტის პრეზენტაცია “სახელმწიფო და კერძო სექტორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა გურიაში ტურიზმის განვითარებისთვის”

IBDIPC პროექტის პრეზენტაცია “სახელმწიფო და კერძო სექტორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა გურიაში ტურიზმის განვითარებისთვის”

 

24 მაისს, 15.00 სთ.-ზე ქ. ოზურგეთში, სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის სამხარეო ადმინისტრაციაში გაიმართა ორგანიზაცია “საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრის” (IBDIPC) პროექტის “სახელმწიფო და კერძო სექტორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა გურიაში ტურიზმის განვითარებისთვის” პრეზენტაცია. შეხვედრას ესწრებოდნენ სამთავრობო (მუნიციპალიტეტები, გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაცია) და გურიის რეგიონში ტურისტულ საქმიანობასთან დაკავშირებული კერძო სექტორის და მედიის წარმომადგენლები.

აღნიშნული პროექტი ხორციელდება მცირე გრანტების პროგრამის “რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში” (RLD) ფარგლებში, რომელსაც ახორცილებს გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისისა (SCO) და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADC) დაფინანსებით.

Continue reading

Impact of DCFTA Implementation in Georgia 2015

IBDIPC  in 2015 implemented EU financed project «DCFTA’s: Opportunities and challenges for SME in EaP’s EU accession countries», together its Ukrainian and Moldovan partners. Project’s major scope was to identify the existing problems of companies in EaP countries to comply with DCFTA requirements, real needs of action steps to provide necessary changes in regulation to support SME.

During project it was arranged stakeholder survey and prepared  study of DCFTA implementation  and country policy brief.

Both documents are provided as PDF files: