IBDIPC იწყებს ტრენინგებს ბათუმში – „ადგილწარმოშობის პროდუქტები და E-commerce / ონლაინ ვაჭრობა“

საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებისა და ინვესტიციების ხელშეწყობის ცენტრი (IBDIPC) ანხორციელებს საერთაშორისო პროექტს „შავი ზღვის გეოგრაფიული აღნიშვნების ქსელი“  (BS GIN – BSB 1191)“. პროექტის პარტნიორებია „აღმოსავლეთ შავი ზღვის განვითარების სააგენტოს (DOKA)“ (თურქეთი) და  ორგანიზაცია „TERNOPOL“ (რუმინეთი).  პროექტი ხორციელდება  ვროკავშირის ENI შავი ზღვის აუზის თანამშრომლობის პროგრამის  ფარგლებში.

პროექტის ერთ-ერთი აქტივობაა  –  ტრენინგების ორგანიზება „ადგილწარმოშობის პროდუქტების შესახებ ინფორმირების და  ე-კომერციის/ონლაინ ვაჭრობის საკითხებზე“. ქვემოთ არის მოცემული ინფორმაცია ტრენინგის შესახებ და რეგისტრაციის ფორმის ბმული, რაზეც მსურველებს შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ:

ტრენინგი  – ადგილწარმოშობის პროდუქტები და ელექტრონული კომერცია /ონლაინ ვაჭრობა  

ტრენინგის მიზანი  – ადგილწარმოშობის პროდუქტების (გეოგრაფიული აღნიშვნის)  ძირთადი კონფენციის, მისი მნიშნველობის და  საქართველოში არსებული სიტუაციის მიმოხილვა  და ელ. კომერციის / ონლაინ ვაჭრობის და ციფრული მარკეტინგის,  პრაქტიკული ნიუანსების გაცნობა.

ტრენინგის თემატიკა  –  მოიცავს შემდეგ ძირითად საკითხებს:

 • ა) ადგილწარმოშობის პროდუქტების/ გეოგრაფიული აღნიშვნის არსი, დაცვის სისტემები  და  რეგისტრაციის საკითხები,   მისი მნიშვნელობა  მარკეტინგული კუთხით, საქართველოში დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნები, წარმატებული  მაგალითები საქართველოში და ევროპაში.  (1 დღე – 6 საათი)
 • ბ)E-commerce/ონლაინ ვაჭრობა – ელქტრონული კომერციის ძირითადი პრინციპები, ე-კომერციის პლატფორმები (Ebay, Etsy, Amazon, ქართული პლატფორმები) და მათი გამოყენების სპეციფიკა, პროდუქციის ონლაინ გაყიდვის პრაქტიკული საკითხები, ციფრული მარკეტინგი (Facebook და ა.შ.) ონლაინ გაყიდვებისთვის;  (5 დღე – დღეში 5 საათი)
Continue reading

IBDIPC attended EMITT Tourism Expo in Istanbul with “Let’s Cycle at Black Sea” (BSB 998) project partners

During 9-12 February (2022), IBDIPC chairman attended EMITT Tourism Expo in Istanbul. The visit was arranged within the framework of project “Let’s Cycle at Black Sea” (with support of EU Black Sea CBC program).  At expo it was organized the project stand where all project partners presented the tourism potential of each country and information/promo materials describing the project major activities.

Attending EMITT expo was very important and beneficial in several ways:

 • It was good opportunity to make familiar with ongoing trends in tourism industry, expectation for post-COVID19 period etc.
 • Networking with various tourism stakeholders (tour business, associations, organizations etc.) which can be used in future for developing joint projects, connecting local (Georgian) tourism companies / associations etc.

Also, since at EMITT tourism expo there where presented all major tourism stakeholders we had good opportunity – a) to present the information about our project, its activities and online/web platform which will be developed under the project – the info was shared with EXPO visitors, various interested parties, tourism companies who visited our stand;  b) To spread the project Promo materials/brochures to other participants of EXPO

At EXPO was arranged several meetings/talks with Expo participants:

 • Artvin Municipality – Discussion about the potential cooperation in tourism sphere (exchange of tourism groups), possible joint cultural events – Turkish film days in Batumi (Georgia) and Georgian films in Artvin (Turkey)
 • Tourism Companies from Artvin, Trabzon regions working on eco / cultural tours, interested in developing contacts, cooperation with Georgian partners. It was planned the next meeting and introduction to local tourism business in Batumi (During Batumi Tourism EXPO in May, 2022)
 • TURSAB Association – it was discussed the potential cooperation with local (Georgian) tourism associations in the sphere of – trainings, Service  quality standards, joint tour products and exchange of tourism groups.
 • Several  companies offering IT solutions for Tourism Sector  – currently the online marketing, digital platforms are becoming crucial for success in tourism business. The IT and digital Marketing solutions offered for tourism and hospitality industry, can be very useful and helpful for Georgian tourism businesses.

Experince and contacts obtained at EMITT expo viist will be shared with local tourims stakeholders in Georgia, that can help them to develop cooepration with potential partenrs in Black Sea regoin.

Contact – ibdipc@gmail.com ; 599-482181

პროექტ „SUNRISE”-ის შედეგების პრეზენტაცია

16 ნოემბერს,  ქ. ბათუმში („ბათუმის ბიზნეს ცენტრი“ – სულიკო ჟღენტის #1, ე.წ. „კემპინსკის“ შენობა – https://www.facebook.com/BusinessLoftBatumi)  ჩატარდება  პროექტ SUNRISE-ის შედეგების პრეზენტაცია.

პროექტი განხორციელდა  ორგანიზაცია  „საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრი“ (IBDIPC) მიერ,  ევროკავშირის შავი ზღვის აუზის პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით.

Continue reading

გაცვლითი ვიზიტი მოლდოვეთში პროექტ „SUNRISE”-ის ფარგლებში

12-13 ნოებერს, პროექტ „SUNRISE”-ის ფარგლებში IBDIPC-ის მიერ ორგანიზებულ იქნა გაცვლითი ვიზიტი  მოლდოვეთში, რომლის მიზანი იყო ტურიზმის სფეროში გამოცდილების გაზიარება და ადგილობივ ტურისტულ ფესტივალზე დასწრება.

ქართულ დელეგაციაში (სულ 7 კაცი) წარმოდგენილი იყო  IBDIPC-ის და ასვეე ტურიზმის/კულტურის სფეროში ჩართული რამდენიმე ორგანიზაციის წარმომადგენლები, მათ შორის – აჭარის ტურიზმის ინდუსტრიის ფედერაცია, გურიის ტურისზმის ასოციაცია,   RGEDC,  ორგანიზაცია „ბათომი“ და ა.შ.

Continue reading

Batumi hosted  Black Sea festival “SUNRISE”

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1.png

Black Sea Festival “SUNRISE” was held in Batumi during 23-24 October, within the framework of the international project SUNRISE (BSB 521), with the support of the EU Black Sea Basin Program. The project is implemented in cooperation with organizations from four countries – Georgia, Bulgaria, Romania, Moldova. Festival organizer – IBDIPC (Center for International Business Development and Investment Promotion).

The aim of the festival was to promote the development of tourism, to present local products, local handicrafts and culture.

The festival was held on main square of the city and more than 60 small producers and farmers took part.  They were from the various municipalities of Adjara regions and presented the following products:

 • handmade, traditional handicrafts
 • Wine and locally made spirits  – Local small wine cellars and farmers
 • Honey and honey products
 • Milk products, local foods / sweets
 • Tea, dried fruits, jam etc.

The Festival visitors (both batumi citizen and tourists) had an unique opportunity – to make familiar, attend detestations (tea, honey, wine etc.) and buy local products,  handicrafts and make familiar local culture and traditions.

During the festival it was presented also photo exhibition – “Batumi in Cinema” highlighting the cultural potential of city, its unique cultural heritage (photographer Shota Gujabidze)

Contact information – 599-482181, e-mail – ibdipc@gmail.com

Festival partners – Adjara Tourism Industry Federation (TIFA),  “Agroservice Center”, Department of Tourism and Resorts of Adjara, “Agromania” (Craft Products Store)

ბათუმში “შავი ზღვის ფესტივალი – SUNRISE” ჩატარდა

23-24 ოქტომბერს, ქ. ბათუმში ჩატარდა შავი ზღვის ფესტივალი “SUNRISE”.  აღნიშნული ღონისძიება გაიმართა საერთაშორისო პროექტის  SUNRISE  (BSB 521) ფარგლებში, ევროკავშირის შავი ზღვის აუზის პროგრამის  მხარდაჭერით. პროექტი ხორციელდება ოთხი ქვეყნის ორგანიზაციების თანამშრომლობით – საქართველო, ბულგარეთი, რუმინეთი, მოლდავეთი. ფესტივალის ორგანიზატორი – IBDIPC (საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრი).

ფესტივალის ჩატარება ემსახურებოდა შემდეგ მიზან  – ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, ადგილობრივი პროდუქციის, ადგილობრივი რეწვის და ხელნაკეთი ნივთების  მწარმოებლების წარმოჩენას და პოპულარიზაციას.

ფესტივალზე, რომელიც გაიმართა  ევროპის მოედანზე,  მონაწილეობა მონაწილეობდა  60 მცირე მეწარმე. მათ შორის უმეტესობა წარმოადგენდა  აჭარის რეგიონის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტს და ასევე იყო რამდენიმე მეწარმე გურიის რეგიონიდანაც. მათ მიერ წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა პროდუქცია:

 • ხელნაკეთი, ტრადიციული რეწვის ნივთები
 • ღვინო და არაყი (ხილის, თაფლის, ჭაჭა) – ადგილობრივი ღვინის მარნების და მცირე მეწარმეების მიერ
 • ადგილობრივი კვების პროდუქტები – რძის ნაწარმი, ტკბილეული
 • ჩაი, ჩირი    და ა.შ.

ფესტივალის ვიზიტორებს შესაძლებლობა ქონდათ გაცნობოდნენ, დაეგემოვნებინათ და შეეძინათ ადგილობრივი წარმოების ნატურალური პროდუქტები, ხელნაკეთი ნივთები.

ფესტივალის ფარგლებში ასევე წარმოდგენილი იყო ასევე –  ფოტო-გამოფენა – „ბათუმი კინოში” (ფოტოგრაფი – შოთა გუჯაბიძე)

მსგავსი ფესტივალების/გამოფენების ორგანიზება სამომავლოდაც იგეგმება ორგანიზატორების და პარტნიორების მიერ, რაც მნიშნველოვნად შეუწყობს ხელს ადგილობრივი პროდუქციის მოსახლეობის და ტურისტებისთვის გაცნობას.

საკონტაქტო ინფორმაცია – 599-482181,  ელ.ფოსტა – ibdipc@gmail.com

ფესტივალის პარტნიორები – ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრი“, ქ. ბათუმის მერია, აჭარის ტურიზმის ინდუსტრიის ფედერაცია (TIFA), აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტი, „აგრომანია“ (კრაფტული პროდუქტების მაღაზია), აჭარის ტელევიზია

Black Sea fest “SUNRISE”

Black Sea Festival “SUNRISE” is held within the framework of the international project SUNRISE (BSB 521), with the support of the EU Black Sea Basin Program. The project is implemented in cooperation with organizations from four countries – Georgia, Bulgaria, Romania, Moldova. Festival organizer – IBDIPC (Center for International Business Development and Investment Promotion).

The aim of the festival is to promote the development of tourism, to present local products, local handicrafts and culture. The producers of following products will take part in the festival:

 • Manufacturers of handmade, traditional handicrafts
 • Local wine cellars
 • Manufacturers of agricultural / local food products (eg: honey, dried fruit, tea, jam, jam, etc.)

The Festival visitors will have the opportunity  – to taste and buy local products, attend the musical performances (scheduled at 17.30 each day of the festival).

Festival dates – October 23-24 (13.00 – 20.00)

Location of the festival – Europe Square (Central square in Batumi)

Continue reading

Black Sea fest “SUNRISE” / “შავი ზღვის ფესტივალი – SUNRISE”

შავი ზღვის ფესტივალი “SUNRISE” ტარდება საერთაშორისო პროექტის  SUNRISE  (BSB 521) ფარგლებში, ევროკავშირის შავი ზღვის აუზის პროგრამის  მხარდაჭერით. პროექტი ხორციელდება ოთხი ქვეყნის ორგანიზაციების თანამშრომლობით – საქართველო, ბულგარეთი, რუმინეთი, მოლდავეთი. ფესტივალის ორგანიზატორი – IBDIPC (საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრი).

ფესტივალის მიზანია  – ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, ადგილობრივი პროდუქციის, ადგილობრივი რეწვის და ხელნაკეთი ნივთების  მწარმოებლების წარმოჩენა და პოპულარიზაცია. ფესტივალზე მონაწილეობა შეუძლიათ მიიღონ:

 • ხელნაკეთი, ტრადიციული რეწვის ნივთების მწარმოებლები
 • ადგილობრივი ღვინის მარნები
 • სოფლის მეურნეობის / ადგილობრივი კვების პროდუქტების მწარმოებლებს (მაგ: თაფლი, ჩირი, ჩაი, ჯემი, მურაბა,  და ა.შ.)

ფესტივალის მონაწილეებს შესაძლებლობა ექნებათ მოახდინონ თავისი პროდუქციის რეალიზაცია.

ფესტივალის თარიღები –  23-24 ოქტომბერი (13.00 – 19.00 სთ.)

ფესტივალის ლოკაცია – ევროპის მოედანი

მონაწილეობის პირობებიმონაწილეობა უფასოა. ფესტივალზე საჭირო სტენდები უზრუნველყოფილი იქნება ფესტივალის ორგანიზატორების მიერ. ფესტივალის მენეჯმენტი ასევე განახორცილებს ფესტივალის აქტიურ სარეკლამო კამპანიას (სოციალური ქსელი, ბეჭდვითი სარეკლამო-საინფორმაციო მასალები)  ფესტივალის შესახებ  ინფორმაციის გავრცელებისთვის

ფესტივალზე მონაწილეობისთვის (პროდუქციის წარდგენისთვის)  საჭირო რეგისტრაციის ფორმა – იხილეთ შემდეგ ბმულზე – https://bit.ly/3rWvKsu

საკონტაქტო ინფორმაცია – 599-482181,  ელ.ფოსტა – ibdipc@gmail.com

ფესტივალის პარტნიორები –  ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრი“,  აჭარის ტურიზმის ინდუსტრიის ფედერაცია (TIFA), აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტი, „აგრომანია“ (კრაფტული პროდუქტების მაღაზია)

კითხვარი – ტრენინგი „ადგილწარმოშობის პროდუქტები ( გეოგრაფიული აღნიშვნები), მათი გამოყენება და ციფრული მარკეტინგი“

საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებისა და ინვესტიციების ხელშეწყობის ცენტრი (IBDIPC) ანხორციელებს საერთაშორისო პროექტს „შავი ზღვის გეოგრაფიული აღნიშვნების ქსელი“ (BS GIN)“. პროექტის ერთ-ერთი აქტივობაა – ტრენინგების ორგანიზება „ადგილწარმოშობის პროდუქტების შესახებ ინფორმირების და ინტერნეტ მარკეტინგი/ვაჭრობის სკითხებზე“.


ამ კითხვარის მიზანია, აგროსექტორის სტეიკჰოლდერების საჭიროებების შესახებ ინფორმაციის მიღება და ტრენინგის თემატიკის დაგეგმვა მონაწილეების ინტერესების შესაბამისად.

კითხვარის ბმული – https://tinyurl.com/ax8y442d


პროექტის პარტნიორებია „აღმოსავლეთ შავი ზღვის განვითარების სააგენტოს (DOKA)“ (თურქეთი) და ორგანიზაცია „TERNOPOL ASSOCIATION“ (რუმინეთი). პროექტი ხორციელდება ვროკავშირის ENI შავი ზღვის აუზის თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში.
პროექტის ძირითადი მიმართულებაა ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების ინსტიტუციური შესაძლებლობებისა და ცოდნის დონის ამაღლება, რაც მათ დაეხმარება გეოგრაფიული ადგილწარმოშობის პროდუქტებიდა მეტი სარგებლობის მიღებაში გლობალური ბაზრებზე ინტეგრაციის გზით. პროექტი ითვალისწინებს ცნობიერების ამაღლების კამპანიებს და სარეკლამო აქტივობებს (მიზნობრივი სოციალური მედიის კამპანიების განხორციელება), ადგილობრივი პროდუქტების პოპულარიზაცია და ტრენინგების ორგანიზება.


საკონტაქტო ინფორმაცია: ibdipc@gmail.com, 599-482181

IBDIPC Organized Training Series for Representatives of Tourism Sector in Adjara region

IBDIPC (International Business Development and Investment Promotion Center) organized the series of trainings for representatives of the tourism sector in Adjara region.

The trainings were held within the framework of the international project “Let Cycle at the Black Sea (BSB998)”, which is implemented under the Black Sea Basin Cross-Border Cooperation (ENPI) program (supported by EU). The project partners include the organizations from 5 Black Sea countries – Turkey (Sakarya Municipality – Lead partner), Georgia, Romania, Ukraine, Bulgaria.

The major goal of the project is to promote cycling tourism in Black Sea countries. It includes several activities, such as – Study of the development potential of bicycle tourism and formation of bicycle tours; Organizing various regional events; Creating a cycling application; Organizing trainings for representatives of the tourism sector; Consultations in the preparation of projects of selected business ideas (training participants will be given preference).

During May-July, 2021 period IBDIPC organized the trainings in following topics:

1. Basics of Tourism

2. Cycling info-seminar

3. Cycling Tourism and Cycle-Friendly Services

4. Social Media Marketing in Tourism

5. Use of innovative technologies in the field of tourism

Around 225 persons took part in trainings which was held in Batumi (and for two groups in keda).  Training audience – majority of training participants were representatives of Tourism sector (hotels, restaurants, tour companies, tour guides, event companies), employees in the field of art / culture, public sector etc. All successful participants received the certificates of completion.

The second stage of trainings are planned later in first quarter of 2022 and will focus on two major topics:

 • Business plan preparation and project management
 •  Entrepreneurship

At this trainings participant will make familiar with major issues of entrepreneurship, to start up the business projects, business models and strategies, business plan preparation specifics etc.  Also, it will be selected around 15 business ideas (from training participants) which have good potential for development and IBDIPC will provide necessary mentorship/consulting (via invited experts) to finalize the business plans. This will be important final outcome, since the beneficiaries can use later on this well-prepared business plans/projects to apply to various platforms / sources of financing (government funds or private financing) and implement the projects in practice.

Contact information – Tel: 599-482181, E-mail: ibdipc@gmail.com Web: http://www.ibdipc.org