IBDIPC საერთაშორისო კონფერენციაზე რუმინეთში –  “შავი ზღვის გეოგრაფიული აღნიშვნები / ადგილწარმოშობის პროდუქტები“

28-29 აპრილს, ქ. გალათში (რუმინეთი), თურქეთი, საქართველო და რუმინეთის პარტნიორობით ჩატარდა  საერთაშორისო კონფერენცია –  “შავი ზღვის გეოგრაფიული აღნიშვნები / ადგილწარმოშობის პროდუქტები“. კონფერენციას ესწრებოდენენ სამთავრობო და კერძო სექტორის წარმომადგენლები თურქეთიდან, რუმინეთიდან და საქართველოდან.

ორგანიზაცია IBDIPC-ის მიერ, რომელიც წარმოადგენს პროექტის პარტნიორს საქართველოში, ორგანიზებული იყო კონფერენციაზე ქართული დელეგაციის დასწრება. ქართული მხრიდან წარმოდგენილი იყო ორგანიზაცია „საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებისა და ინვესტიციების ხელშეწყობის ცენტრი“ (IBDIPC – ზვიად ელიზიანი, თავჯდომარე), აჭარის ტურიზმის ინდუსტრიის ფედერაცია (TIFA – აკაკი ბერიძე,  პრეზიდენტი) და აჭარის „აგროსერვისცენტრი“ (გოჩა ბერიძე – დირექტორი)

Continue reading

IBDIPC Organized a Series of Trainings in “Geographic Indications and E-commerce/Online Trade”

International Business Development and Investment Promotion Center (IBDIPC) is implementing the international project “Black Sea Geographical Indication Network” (BS GIN – BSB 1191). The project partners – Eastern Black Sea Development Agency (DOKA) (Turkey) and the organization TEHNOPOL (Romania). The project is implemented within the framework of the EU ENI Black Sea Basin Cooperation Program.

One of the most important activities of the project is organization of trainings on issues of  “Geographic Indications and E-commerce/Online Trade”

The trainings were held in Batumi, during the March-April period and about 75 people took part and in Chokhatuari (Guria region) in April, where up to 25 persons attended. The audience of the training participants consisted of representatives of various fields – producers of products (wine, honey, tea, dried fruit, churchkhela, cheese, etc.) and handicrafts, representatives of the public sector and non-governmental sector. Members of the Adjara Tourism Industry Federation, beneficiaries of the Adjara Agroservice Center were also among the participants of the training for whom it was very useful and beneficial.

Continue reading

IBDIPC-ის ორგანიზებით ბათუმში და გურიაში ჩატარდა ტრენინგების სერია – „ადგილწარმოშობის პროდუქტები და ელექტრონული კომერცია /ონლაინ ვაჭრობა”

საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებისა და ინვესტიციების ხელშეწყობის ცენტრი (IBDIPC) ანხორციელებს საერთაშორისო პროექტს „შავი ზღვის გეოგრაფიული აღნიშვნების ქსელი“  (BS GIN – BSB 1191)“. პროექტის პარტნიორებია „აღმოსავლეთ შავი ზღვის განვითარების სააგენტოს (DOKA)“ (თურქეთი) და  ორგანიზაცია „TEHNOPOL“ (რუმინეთი).  პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის ENI შავი ზღვის აუზის თანამშრომლობის პროგრამის  ფარგლებში.

პროექტი მოიცავს რამდენიმე ძირითად აქტივობას – ადგილწარმოშობის პროდუქტების პოპულარიზაცია სოციალურ მედია / ინტერნეტ პრომოუშენის  და გამოფენის მეშვეობით, საერთაშორისო კონფერენციის ორგანიზებას,  პარტნიორ ქვეყნებში და ევროპაში საინფორმაციო ვიზიტებს იქ არსებული სიტაუციის გასაცნობად და ა.შ.

პროექტის ერთ-ერთ მნიშნველოვან აქტივობას ასევე წარმოადგენს ტრენინგების სერია „ადგილწარმოშობის პროდუქტები  და  ელექტრონული კომერციის/ონლაინ ვაჭრობის სკითხებზე“.  

აღნიშნულ ტრენინგები გაიმართა ქ. ბათუმში და ჩოხატაურში (გურია),  მარტი-აპრილის პერიოდში და მონაწილეობა მიიღო 100-მდე ადამიანმა 75 ბათუმში, 25-მდე ჩოხატაურში), რომლებსაც გადაეცათ  სერტიფიკატები.  ტრენინგის მონაწილეთა აუდიტორია შედგებოდა სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებიდან –  პროდუქციის (ღვინო, თაფლი, ჩაი, ჩირი, ჩურჩხელა, ყველი და ა.შ.) და ხელნაკეთი ნივთების მწარმოებლები,  სახელმწიფო სექტორის და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. ტრენინგის მონაწილეთა შორის იყვნენ ასევე პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც – „აჭარის ტურიზმის ინდუსტრიის ფედერაციის“ წევრები, აჭარის აგროსერვის ცენტრის ბენეფიციარები, გურიაში – ორგანიზაცია „ქალები ქალებისთვის“ და „შალომ კლუბ გურიას“ ბენეფიციარები.

Continue reading

IBDIPC აგრძელებს ტრენინგების სერიას ბათუმში – “მეწარმეობა” და “ბიზნეს გეგმის შედგენა”

ორგანიზაცია „საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებისა და ინვესტიციების ხელშეწყობის ცენტრი“ (IBDIPC) აგრძელებს ტრენინგების სერიას ბათუმში ადგილობრივი მეწარმეებისთვის, ტურიზმი სექტორის წარმომადგენლებისთის და მეწარმეობით დაინტერესებული ახალგაზრდებისთვის. ტრენინგების მიზანია მონაწილეებისთვის მეწარმეობის და ბიზნეს გეგმების მომზადების კუთხით საჭირო ცოდნის მიწოდება და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება.

ტრენინგების თემატიკა – ჩვენს მიერ დაგეგმილია 2 თემატური ტრენინგი (+ ბიზნეს მენტორების სერვისი):

  1. მეწარმეობა – 2 ჯგუფი; 29, 30 აპრილი, 1,2 მაისი და 6,7,8,9 მაისი
  2. ბიზნეს გეგმის მომზადება და პროექტის მართვა – 10, 11, 12 ივნისი (3 დღე)

ასევე გათვალისწინებულია ბიზნეს მენტორების სერვისი – საუკეთესო ბიზნეს იდეების მქონე მონაწილეებისთვის, რაც გულისხმობს ბიზნეს გეგმის მომზადებაში დახმარებას.

ტრენინგის ადგილი / ფორმატი – ტრენინგი ჩატარდება ბათუმში

ტრენინგის ლოკაცია – “ბათუმის ტექნოპარკი”, ქ. ბათუმი, ლეონიძის 15

ტრენინგზე დასწრების პირობები – ტრენინგზე დასწრება უფასოა, ტრენინგების ბოლოს გაიცემა შესაბამისი სერტიფიკატი. სერტიფიკატის მისაღებად აუცილებლია ტრენინგების სრულ კურსზე დასწრება

Continue reading

IBDIPC – ის ორგანიზებით ბათუმში მიმდინარეობს ტრენინგების სერია – „ადგილწარმოშობის პროდუქტები და ელექტრონული კომერცია /ონლაინ ვაჭრობა”

საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებისა და ინვესტიციების ხელშეწყობის ცენტრი (IBDIPC) ანხორციელებს საერთაშორისო პროექტს „შავი ზღვის გეოგრაფიული აღნიშვნების ქსელი“  (BS GIN – BSB 1191)“. პროექტის პარტნიორებია „აღმოსავლეთ შავი ზღვის განვითარების სააგენტოს (DOKA)“ (თურქეთი) და  ორგანიზაცია „TERNOPOL“ (რუმინეთი).  პროექტი ხორციელდება  ვროკავშირის ENI შავი ზღვის აუზის თანამშრომლობის პროგრამის  ფარგლებში.

11 მარტიდან,  პროექტის ფარგლებში ტარდება  ტრენინგების სერია „ადგილწარმოშობის პროდუქტების შესახებ ინფორმირების და  ე-კომერციის/ონლაინ ვაჭრობის საკითხებზე“.  აღნიშნულ ტრენინგი ტარდება 4 ჯგუფისთვის (25 მონაწილე ჯგუფში) – 3 ჯგუფი ბათუმში (აჭარის რეგიონი), 1 ჯგუფი – ჩოხატაურში (გურია).

Continue reading

IBDIPC საერთაშორისო კონფერენციაზე –  “შავი ზღვის გეოგრაფიული აღნიშვნები / ადგილწარმოშობის პროდუქტები“

17 თებერვალს, ქ. გუმუშანეში (თურქეთი) ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია –  “შავი ზღვის გეოგრაფიული აღნიშვნები / ადგილწარმოშობის პროდუქტები“. კონფერენციას ესწრებოდენენ სამთავრობო და კერძო სექტორის წარმომადგენლები თურქეთიდან, რუმინეთიდან და საქართველოდან.

ქართული მხრიდან წარმოდგენილი იყო ორგანიზაცია „საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებისა და ინვესტიციების ხელშეწყობის ცენტრი“ (IBDIPC – ზვიად ელიზიანი, თავჯდომარე), აჭარის ტურიზმის ინდუსტრიის ფედერაცია (TIFA – აკაკი ბერიძე,  პრეზიდენტი), აჭარის „აგროსერვისცენტრი“ (გოჩა ბერიძე – დირექტორი), აჭარის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის თავჯდომარე ფრიდონ ფუტკარაძე.

Continue reading

IBDIPC იწყებს ტრენინგებს ბათუმში – „ადგილწარმოშობის პროდუქტები და E-commerce / ონლაინ ვაჭრობა“

საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებისა და ინვესტიციების ხელშეწყობის ცენტრი (IBDIPC) ანხორციელებს საერთაშორისო პროექტს „შავი ზღვის გეოგრაფიული აღნიშვნების ქსელი“  (BS GIN – BSB 1191)“. პროექტის პარტნიორებია „აღმოსავლეთ შავი ზღვის განვითარების სააგენტოს (DOKA)“ (თურქეთი) და  ორგანიზაცია „TERNOPOL“ (რუმინეთი).  პროექტი ხორციელდება  ვროკავშირის ENI შავი ზღვის აუზის თანამშრომლობის პროგრამის  ფარგლებში.

პროექტის ერთ-ერთი აქტივობაა  –  ტრენინგების ორგანიზება „ადგილწარმოშობის პროდუქტების შესახებ ინფორმირების და  ე-კომერციის/ონლაინ ვაჭრობის საკითხებზე“. ქვემოთ არის მოცემული ინფორმაცია ტრენინგის შესახებ და რეგისტრაციის ფორმის ბმული, რაზეც მსურველებს შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ:

ტრენინგი  – ადგილწარმოშობის პროდუქტები და ელექტრონული კომერცია /ონლაინ ვაჭრობა  

ტრენინგის მიზანი  – ადგილწარმოშობის პროდუქტების (გეოგრაფიული აღნიშვნის)  ძირთადი კონფენციის, მისი მნიშნველობის და  საქართველოში არსებული სიტუაციის მიმოხილვა  და ელ. კომერციის / ონლაინ ვაჭრობის და ციფრული მარკეტინგის,  პრაქტიკული ნიუანსების გაცნობა.

ტრენინგის თემატიკა  –  მოიცავს შემდეგ ძირითად საკითხებს:

  • ა) ადგილწარმოშობის პროდუქტების/ გეოგრაფიული აღნიშვნის არსი, დაცვის სისტემები  და  რეგისტრაციის საკითხები,   მისი მნიშვნელობა  მარკეტინგული კუთხით, საქართველოში დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნები, წარმატებული  მაგალითები საქართველოში და ევროპაში.  (1 დღე – 6 საათი)
  • ბ)E-commerce/ონლაინ ვაჭრობა – ელქტრონული კომერციის ძირითადი პრინციპები, ე-კომერციის პლატფორმები (Ebay, Etsy, Amazon, ქართული პლატფორმები) და მათი გამოყენების სპეციფიკა, პროდუქციის ონლაინ გაყიდვის პრაქტიკული საკითხები, ციფრული მარკეტინგი (Facebook და ა.შ.) ონლაინ გაყიდვებისთვის;  (5 დღე – დღეში 5 საათი)
Continue reading

IBDIPC attended EMITT Tourism Expo in Istanbul with “Let’s Cycle at Black Sea” (BSB 998) project partners

During 9-12 February (2022), IBDIPC chairman attended EMITT Tourism Expo in Istanbul. The visit was arranged within the framework of project “Let’s Cycle at Black Sea” (with support of EU Black Sea CBC program).  At expo it was organized the project stand where all project partners presented the tourism potential of each country and information/promo materials describing the project major activities.

Attending EMITT expo was very important and beneficial in several ways:

  • It was good opportunity to make familiar with ongoing trends in tourism industry, expectation for post-COVID19 period etc.
  • Networking with various tourism stakeholders (tour business, associations, organizations etc.) which can be used in future for developing joint projects, connecting local (Georgian) tourism companies / associations etc.

Also, since at EMITT tourism expo there where presented all major tourism stakeholders we had good opportunity – a) to present the information about our project, its activities and online/web platform which will be developed under the project – the info was shared with EXPO visitors, various interested parties, tourism companies who visited our stand;  b) To spread the project Promo materials/brochures to other participants of EXPO

At EXPO was arranged several meetings/talks with Expo participants:

  • Artvin Municipality – Discussion about the potential cooperation in tourism sphere (exchange of tourism groups), possible joint cultural events – Turkish film days in Batumi (Georgia) and Georgian films in Artvin (Turkey)
  • Tourism Companies from Artvin, Trabzon regions working on eco / cultural tours, interested in developing contacts, cooperation with Georgian partners. It was planned the next meeting and introduction to local tourism business in Batumi (During Batumi Tourism EXPO in May, 2022)
  • TURSAB Association – it was discussed the potential cooperation with local (Georgian) tourism associations in the sphere of – trainings, Service  quality standards, joint tour products and exchange of tourism groups.
  • Several  companies offering IT solutions for Tourism Sector  – currently the online marketing, digital platforms are becoming crucial for success in tourism business. The IT and digital Marketing solutions offered for tourism and hospitality industry, can be very useful and helpful for Georgian tourism businesses.

Experince and contacts obtained at EMITT expo viist will be shared with local tourims stakeholders in Georgia, that can help them to develop cooepration with potential partenrs in Black Sea regoin.

Contact – ibdipc@gmail.com ; 599-482181

პროექტ „SUNRISE”-ის შედეგების პრეზენტაცია

16 ნოემბერს,  ქ. ბათუმში („ბათუმის ბიზნეს ცენტრი“ – სულიკო ჟღენტის #1, ე.წ. „კემპინსკის“ შენობა – https://www.facebook.com/BusinessLoftBatumi)  ჩატარდება  პროექტ SUNRISE-ის შედეგების პრეზენტაცია.

პროექტი განხორციელდა  ორგანიზაცია  „საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრი“ (IBDIPC) მიერ,  ევროკავშირის შავი ზღვის აუზის პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით.

Continue reading

გაცვლითი ვიზიტი მოლდოვეთში პროექტ „SUNRISE”-ის ფარგლებში

12-13 ნოებერს, პროექტ „SUNRISE”-ის ფარგლებში IBDIPC-ის მიერ ორგანიზებულ იქნა გაცვლითი ვიზიტი  მოლდოვეთში, რომლის მიზანი იყო ტურიზმის სფეროში გამოცდილების გაზიარება და ადგილობივ ტურისტულ ფესტივალზე დასწრება.

ქართულ დელეგაციაში (სულ 7 კაცი) წარმოდგენილი იყო  IBDIPC-ის და ასვეე ტურიზმის/კულტურის სფეროში ჩართული რამდენიმე ორგანიზაციის წარმომადგენლები, მათ შორის – აჭარის ტურიზმის ინდუსტრიის ფედერაცია, გურიის ტურისზმის ასოციაცია,   RGEDC,  ორგანიზაცია „ბათომი“ და ა.შ.

Continue reading