ტურიზმის საერთაშორისო ფორუმი ბათუმში და ახალი ტურისტული მარშრუტი, საერთაშორისო პროექტის „SUNRISE” ფარგლებში

18 ივნისს,  ქ. ბათუმში (სასტუმრო „რედისონის“ კონფერენს დარბაზში) ჩატარდა  საერთაშორისო კონფერენცია – „სათავგადასავლო / სპორტული ტურიზმის რეგიონალური  შესაძლებლობები  პოსტ-პანდემიურ პერიოდში“. 

კონფერენციის ორგანიზატორი –  IBDIPC (საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრი). 

ტურიზმის ფორუმის ძირადი თემატიკა ორიენტირებული იყო აჭარის რეგიონში ეკოტურიზმის, სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარებაზე – არსებული პოტენციალის და პერსპექტივების შეფასებაზე. ასევე გაანალიზებული იქნა ის ძირთადი გამოწვევები და პრობლემები რის წინაშეც დგას ტურიზმის სექტორი COVID19 პანდემიიდან გამომდინარე და წარმოდგენილი იქნა როგორც სახელმწიფო სექტორის, ისე ტურიზმის კერძო სექტორის წარმომადგენლების ხედვები და რეკომენდაციები პოსტ-პანდემიურ  პერიოდში ტურიზმის ინდუსტრიის შემდგომი განვითარების და პრომოუშენის შესახებ.

ტურიზმის ფორუმზე მოწვეული იყო როგორც სახელმწიფო ისე  კერძო სექტორის წარმომადგენლები, მათ შორის – GNTA (საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია),  აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტი, ტურიზმის ასოციაციები (საქართველოს ტურიზმის ასოცოცია, ეკოტურიზმის, გურიის ტურიზმის ასოციაცია და ა.შ.), ტურისტული კომპანიები თბილისიდან და აჭარის რეგიონიდან. ღონისძიებას ესწრებოდნენ ასევე  პროექტის პარტნიორები –  რუმინეთიდან, მოლდოვეთიდან, ბულგარეთიდან.    

19  ივნისს, კი ფორუმზე მოწვეულმა სტუმრებმა  ახალი ტურისტული მარშრუტის  „ისტორიული კლარჯეთი“ ინფო ტურის ფარგლებში რამდენიმე ტურისტული ლოკაცია მოინახულეს .  აღნიშნული ტურ-პროდუქტის მომზადებაში ჩართული იყვნენ – TIFA-ს (აჭარის ტურიზმის ინდუსტრიის ფედერაცია)  წარმომადგნებლები  (მალხაზ მალაყმაძე და აკაკი ბერიძე). ტურის მარშრუტი მოიცავდა  რამდენიმე ახალ  და უკვე არსებულ ტურისტულ ლოკაციებს –  მარადიდი, კირნათი, გვარას ციხე, ცხემლნარა, ჩხუტუნეთი და ა.შ.

აღნიშნული მარშრუტი სამომავლოდ  წარმოდგენილი იქნება როგორც სამდღიანი ისე ერთი და ორდღიანი ტურების სახით. ასევე დაემატება რამდენიმე ლოკაცია და ხსვადასხვა  ტურისტული  აქტივობები

ტურიზმის ფორუმი/კონფერენცია და ინფო-ტური ჩატარდა  ორგანიზაცია  „საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრი“ (IBDIPC) მიერ –  საერთაშორისო პროექტის „SUNRISE„ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ევროკავშირის შავი ზღვის აუზის საზღვრისპირა თანამშრომლობის (ENPI)  პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერითი.   ეს არის რეგიონალური პროექტი, (2020-2021 წწ.-ის პერიოდში) 4 ქვეყნის ორგანიზაციების თანამშრომლობით –  საქართველო, რუმინეთი, ბულგარეთი, მოლდოვეთი. საქართველოს მხრიდან პროექტის ადგილობრივი კოორდინატორია – „საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციების ხელშეწყობის ცენტრი“ (IBDIPC).

SUNRISE პროექტი მოიცავს სხვადასხვა აქტივობებს – ახალი ტურისტული პროდუქტების ფორმირებას, საერთაშორისო ტურისტული ფორუმების და ფესტივალების ორგანიზებას,   მონაწილეთა შორის გამოცდილების და იდეების  გაცვლას და წარმატებული პრაქტიკული შედეგების გაზიარებას, რაც საბოლოო ჯამში ქმნის ახალ შესაძლებლობებს ბიზნესის და  ტურიზმის სფეროში რეგიონალური თანამშრომლობისთვის. პროექტის ვებ-გვერდი – http://www.sunriseblacksea.eu

საკონტაქტო ინფორმაცია – 599-482181,  ელ.ფოსტა – ibdipc@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s